Услуги

  • Пълно митническо представителство по всички режими: внос, износ, временен внос, реекспорт, активно усъвършенстване.
  • Освобождаване на пощенски и куриерски пратки.
  • Пълно митническо представителство при внос/износ на автомобили.
  • Подготвяне на всички видове митнически документи.
  • Електронно деклариране.
  • Съгласуване с ведомства.
  • Изготвяне и подаване на регистрационна форма за получаване на ЕОРИ номер.
  • Изготвяне и подаване на молби, искания, заявления и др. пред митническите учреждения.
  • Тарифиране на стоките.
  • Консултации по всички външнотърговски операции.