Митнически услуги

Предлагаме следните митнически услуги:

  • Пълно митническо представителство по всички режими: внос, износ, временен внос, реекспорт, активно усъвършенстване
  • Освобождаване на пощенски и куриерски пратки
  • Пълно митническо представителство при внос/износ на автомобили
  • Подготвяне на всички видове митнически документи
  • Електронно деклариране
  • Съгласуване с ведомства
  • Изготвяне и подаване на регистрационна форма за получаване на ЕОРИ номер
  • Изготвяне и подаване на молби, искания, заявления и др. пред митническите учреждения
  • Тарифиране на стоките
  • Консултации по всички външнотърговски операции